WSKAŹNIK DLA CIEPŁOWNI SIERPC SP. Z O.O. ZA ROK 2021

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

WPc = 1,303

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3 do Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.