Kontakt

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.

09-200 Sierpc  ul. Przemysłowa 2a

Sposoby kontaktu

tel. 24 275 22 47
fax 24 275 50 17
kontakt e-mail: Biuro: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl 
Administrator Danych Osobowych: ado@cieplownia-sierpc.pl
Inspektor Danych Osobowych: Pani Bożena Czajka, iod@cieplownia-sierpc.pl
Strona internetowa:
www.cieplownia-sierpc.pl
Prezes Ciepłowni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.