Co to jest Ciepło Systemowe?

Program Ciepła Systemowego to autorskie przedsięwzięcie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które zaowocowało stworzeniem marki dla produktu dostarczanego przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Izby i przedsiębiorstw ciepłowniczych, a także prowadzonym działaniom reklamowym, kampaniom edukacyjnym i wizerunkowym – ciepło dostarczane przez systemy ciepłownicze nazywamy Ciepłem Systemowym. 

Ciepło systemowe to wygodny, bezobsługowy i bezpieczny sposób ogrzewania. Zapewnia ciepło i ciepłą wodę, a co najważniejsze – nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkowników.

Nowoczesne rozwiązania i urządzenia gwarantują bezpieczeństwo, a możliwość regulacji temperatury i sterowania poborem ciepła poprawia komfort użytkowników oraz zmniejsza zużycie energii. Dzięki wysokim normom związanym z produkcją i dostawą, ciepło systemowe także znacząco ogranicza niską emisję i smog w mieście.

Zalety Ciepła Systemowego

Ciepło systemowe to wygodny, bezpieczny i ekologiczny sposób ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej, oferujący użytkownikom liczne udogodnienia w porównaniu z alternatywnymi źródłami ogrzewania.

Niesie za sobą istotną korzyść dla mieszkańców budynków – czyste powietrze w mieście. Rezygnując z ogrzewania budynków lokalnymi piecami, pozbywamy się bowiem dymiących kominów w najbliższym sąsiedztwie, czyli ograniczamy tzw. niską emisję.

Ogrzewanie budynku ciepłem systemowym to także zalety dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomością. Zarządca może mieć pewność, że sprawy związane z dbaniem o dostawy ciepła oraz kwestie bezpieczeństwa instalacji doprowadzającej ciepło do mieszkań są w całości powierzone specjalistom.

Korzystasz z ciepła systemowego zawsze, gdy go potrzebujesz. Nie musisz wiedzieć, jak działają poszczególne urządzenia ciepłownicze, aby móc korzystać codziennie z ciepła i ciepłej wody. O stałe i nieprzerwane działanie systemu troszczą się dostawcy ciepła systemowego. Możesz mieć pewność, że w Twoim domu będzie ciepło.

Jak działa System Ciepłowniczy

Systemem ciepłowniczym nazywamy sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania i odbioru ciepła


Ciepłownictwo przyszłości

Ciepłownictwo przyszłości opiera się głównie na rozwiązaniach wdrażanych w Europie. W perspektywie trzydziestu lat znacznie zwiększymy produkcję tzw. zielonej energii, czyli najbardziej przyjaznej środowisku. Zapewnią to inwestycje w panele słoneczne, magazyny ciepła, rozwój energii z wód geotermalnych, a także uzupełniająco z wiatru i biomasy.
Ponadto udoskonala się wytwarzanie ciepła systemowego. W jaki sposób?
Po pierwsze odzyskuje się coraz więcej energii, która powstaje jako efekt uboczny procesu produkcji (tzw. ciepło odpadowe). Już teraz w kilku miastach Polski działają takie systemy.
Po drugie energię czerpie się ze spalania śmieci w nowoczesnych zakładach utylizacji odpadów – to znacznie lepsze niż składowanie ich na wysypiskach.
Po trzecie – obniża się parametry całego systemu ciepłowniczego.