Adres:

Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.
09-200 Sierpc
ul. Przemysłowa 2a

Tel. (24) 275 22 47

Fax. (24) 275 50 17

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl


NIP 776-000-18-88

Regon 610027484

KRS 0000105777

Kapitał zakładowy 2 186 000 zł

Konto bankowe PKO BP S.A. Sierpc 64 1020 3974 0000 5702 0002 8100

Akta rejestrowe Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105777