Klauzula informacyjna Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. w Sierpcu dot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Sposoby kontaktu:

tel. 24 275 22 47
fax 24 275 50 17
kontakt e-mail: Biuro: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl
Administrator Danych Osobowych: ado@cieplownia-sierpc.pl
Inspektor Danych Osobowych: Pani Bożena Czajka, iod@cieplownia-sierpc.pl
Strona internetowa: www.cieplownia-sierpc.pl
Prezes Ciepłowni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.