Misją Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o jest spełnianie potrzeb i oczekiwań odbiorców przez ciągłość dostaw ciepła , jak również poprawienie pozycji konkurencyjnej firmy, mając na względzie rygorystyczne przestrzeganie norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Misję tę firma zamierza realizować poprzez następujące cele strategiczne:

  1. Ochrona środowiska naturalnego
  2. Tworzenie warunków powszechnego dostępu do energii z miejskiej sieci ciepłowniczej w zgodzie z ekologią i rachunkiem ekonomicznym.
  3. Prowadzenie działalności nastawionej na zadowolenie odbiorców i klientów
  4. Pozyskiwanie nowych odbiorców
  5. Wysokie standardy świadczonych usług

Przedmiotem naszej działalności jest wytworzenie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na podstawie otrzymanych koncesji na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej.