Ciepłownia w Sierpcu przy ul. Przemysłowej 2a to największe źródło ciepła w mieście. Emisja zanieczyszczeń do powietrza jest w bezpośredni sposób zależna od ilości i jakości spalanego miału oraz skuteczności zamontowanych urządzeń ochronnych. Modernizacja systemu ciepłowniczego, systemu odpylenia oraz stosowanie przez Ciepłownię miału o dobrych parametrach jakościowych tj. o wyższej wartości opałowej , oraz mniejszej zawartości siarki i popiołu.