Witamy na stronach internetowych Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o.

Przedmiotem naszej działalności jest wytworzenie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na podstawie otrzymanych koncesji na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej.

Ciepłownia w Sierpcu przy ul. Przemysłowej 2a to największe źródło ciepła w mieście. Wytwarzana energia cieplna dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o długości ok. 30 km i 563 węzłów cieplnych w tym 104 węzłów będących własnością spółki. Założycielem i właścicielem posiadającym 100% udziałów jest miasto Sierpc..

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jarosława Perzyńskiego

Zarząd Spółki:

Rafał Wiśniewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Piotr Tyndorf, Jacek Orych, Magdalena Pajęcka

Klauzula informacyjna Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. w Sierpcu dot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Komunikat – polityka cookies.

Nie gromadzimy, nie przetwarzamy informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies nie są wykorzystywane przez nas do dostarczenia dopasowanych treści.