Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » O firmie » Podstawowe dane
 

Podstawowe dane

 • Adres
  Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.
  09-200 Sierpc
  ul. Przemysłowa 2a
 • Nip
  776-000-18-88
 • Regon
  610027484
 • KRS
  0000105777
 • Akta rejestrowe Spółki
  przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. ST. warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000105777
 • Kapitał zakładowy
  463 000 zł
 • Konto bankowe
  PKO BP S.A. Sierpc 641020 3974 0000
 • Organy Spółki
  Zgromadzenie Wspólników, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jarosława Perzyńskiego
 • Zarząd Spółki
  Piotr Manelski - Dyrektor Zarządu
 • Rada Nadzorcza
  1. Piotr Tyndorf
  2. Mariusz Pawlak
  3. Magdalena Pajęcka