Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Home » O firmie » Misja
 

Misja

Misją Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o jest spełnianie potrzeb i oczekiwań odbiorców przez ciągłość dostaw ciepła , jak również poprawienie pozycji konkurencyjnej firmy, mając na względzie rygorystyczne przestrzeganie norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Misję tę firma zamierza realizować poprzez następujące cele strategiczne:


1). Ochrona środowiska naturalnego

2). Tworzenie warunków powszechnego dostępu do energii z miejskiej sieci ciepłowniczej w zgodzie z ekologią i rachunkiem ekonomicznym.

3). Prowadzenie działalności nastawionej na zadowolenie odbiorców i klientów

4). Pozyskiwanie nowych odbiorców

5). Wysokie standardy świadomych usług

6). Produkcja energii cieplnej


 

Przedmiotem naszej działalności jest wytworzenie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na podstawie otrzymanych koncesji na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej.


 

Ciepłownia posiada jedno źródło ciepła, w którym eksploatowane są trzy kotły WR10 opalane miałem węglowym o łącznej mocy 39,4MW. Moc zamówiona przez odbiorców to 27,105MW tj. 78% mocy zainstalowanej.

W Spółce cały czas realizowany jest program modernizacji podlegający na optymalizacji procesów spalania miału węglowego w kotłach oraz inne działania ukierunkowane na podniesienie efektywności wytwarzania ciepła, a także mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wytwarzana energia cieplna dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 18km i około 450 węzłów cieplnych w tym 95 węzłów będące własnością Spółki.